OCHRONA ŚRODOWISKA

srodowisko

Troska o ochronę środowiska naturalnego jest nieodłącznym elementem działalności firmy. Coraz więcej firm kojarzy rozwój z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Oferujemy:

  • OOŚ – Ocenę Oddziaływania Inwestycji na Środowisko.
  • Azbest – szkolenie dla przedsiębiorców i pracowników, którzy zajmują się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbesty.

Tą dziedziną szkoleniową zajmują się nasi specjaliści ds. ochrony środowiska i bhp.

Made by wEbbEn 2010