USŁUGI P.POŻ.

ppoż

Nieodłącznym elementem przy zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w środowisku pracy jest bezpieczeństwo pożarowe.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby związane zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego.

Oferujemy szkolenia p.poż., dobór odpowiednich środków i urządzeń gaśniczych w zakładzie pracy, opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego IBP

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego IBP.
  • Szkolenie ppoż. w zakresie teoretycznym jak i praktycznym – gaszenie pożarów, ewakuacja w sytuacji zagrożenia.
  • Dobór sprzętu p.poż., znaków ewakuacyjnych.
Made by wEbbEn 2010